امروز:
خورشیدی:
یکشنبه 6 آذر 1401
1401/09/06
میلادی:
Sunday, 27 November 2022
2022/11/27
قمری:
الأحد 3 جمادی‌الاول 1444
1444/05/03
طبری:
یکشنبه 7 مِلدره ما 1534
1534/05/07
 • 1 دی: جشن خرم روز
 • -->: روز دختران قدکوتاه
 • -->: روز میلاد خورشید
 • 2 دی: **روز خوردن غذای همکار
 • 3 دی: سالروز صدور اولین شناسنامه ایرانی
 • 4 دی: زادروز عیسی مسیح
 • 5 دی: جشن گرفتن در بازار (باستانی)
 • -->: روز یادداشت تشکر
 • 6 دی: **روز شکستن یک ظرف چینی
 • -->: شهادت حضرت زهرا (س)
 • -->: شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
 • 7 دی: **روز زنگ زدن به یک دوست قدیمی
 • 8 دی: دومین جشن دیگان (جشن پروردگار)
 • -->: روز بازی ورق
 • -->: روز پتروشیمی
 • 9 دی: **روز تعمیر وسایل برقی
 • -->: روز بصیرت و میثاق امت با ولایت
 • -->: زادروز خسرو سینایی
 • 10 دی: روز جهانی هدف داشتن
 • 11 دی: جشن آغاز سال نو میلادی
 • -->: روز جهانی تعهد
 • 12 دی: ابلاغ نامه تاریخی امام(ره) به گورباچف
 • -->: روز جهانی انگیزه و الهام‌بخشی
 • -->: روز جهانی درونگراها
 • 13 دی: درگذشت نیما یوشیج
 • -->: روز جهانی فستیوال خواب
 • -->: روز جهانی نوشیدن با نی
 • 14 دی: جشن سیرسور
 • -->: روز جهانی چیزهای بی اهمیت
 • -->: روز جهانی خط بریل
 • -->: روز جهانی هیپنوتیزم
 • -->: زادروز ابوالحسن خوشرو
 • 15 دی: جشن بتیکان (سومین جشن دیگان)
 • -->: روز جهانی پرنده
 • -->: روز جهانی چای داغ
 • 16 دی: جشن درامزینان
 • -->: حماسه شهدای هویزه
 • -->: روز جهانی درخت سیب
 • -->: روز جهانی لوبیا
 • -->: روز جهانی وزن کردن
 • -->: وفات حضرت ام البنین (س)
 • 17 دی: کشف حجاب به دستور رضاخان
 • 18 دی: روز تمیزکردن میزکار
 • -->: روز چرخش زمین
 • 19 دی: روز جهانی احترام به قانون
 • -->: روز جهانی زردآلو
 • -->: روز خواندن شعر در محل کار
 • 20 دی: جشن گاهنباری
 • -->: روز جهانی افراد عجیب و غریب
 • -->: روز جهانی کاهش هزینه مصرف انرژی
 • -->: روز دوستداران پنیر
 • 21 دی: روز جهانی بازاریابی
 • -->: روز جهانی خنده
 • -->: روز جهانی شیر (خوراکی)
 • -->: روز جهانی طراحی
 • -->: روزجهانی یادگیری نام شما در کد مورس
 • 22 دی: تشکیل شورای انقلاب
 • 23 دی: آخرین جشن دیگان
 • -->: روز جهانی استیکر
 • -->: روز جهانی دوست داشتن
 • -->: روز مادر
 • -->: میلاد حضرت زهرا(س) - تولد امام خمینی (ره)
 • 24 دی: روز جهانی بادبادک
 • 25 دی: روز جهانی کلاه
 • 26 دی: روز آزادی مذاهب
 • -->: روز غذای تند و گرم
 • 27 دی: روز هیچ
 • 28 دی: روز جهانی پایان نامه
 • 29 دی: **روز گاز گرفتن یک دوست صمیمی
 • -->: شهادت امام هادی (ع) به قولی
 • 30 دی: **روز کوتاه کردن مو
 • 4 دی: زادروز عیسی مسیح
 • 11 دی: جشن آغاز سال نو میلادی
 • 14 دی: روز جهانی خط بریل
 • 16 دی: روز جهانی وزن کردن
 • 21 دی: روز جهانی خنده
 • 23 دی: روز جهانی استیکر
 • 1 دی: جشن خرم روز
 • 3 دی: سالروز صدور اولین شناسنامه ایرانی
 • 5 دی: جشن گرفتن در بازار (باستانی)
 • 8 دی: دومین جشن دیگان (جشن پروردگار)
 • 8 دی: روز پتروشیمی
 • 14 دی: جشن سیرسور
 • 15 دی: جشن بتیکان (سومین جشن دیگان)
 • 16 دی: جشن درامزینان
 • 17 دی: کشف حجاب به دستور رضاخان
 • 20 دی: جشن گاهنباری
 • 22 دی: تشکیل شورای انقلاب
 • 23 دی: آخرین جشن دیگان
 • 23 دی: روز مادر
 • 6 دی: شهادت حضرت زهرا (س)
 • 6 دی: شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
 • 9 دی: روز بصیرت و میثاق امت با ولایت
 • 12 دی: ابلاغ نامه تاریخی امام(ره) به گورباچف
 • 16 دی: حماسه شهدای هویزه
 • 16 دی: وفات حضرت ام البنین (س)
 • 23 دی: میلاد حضرت زهرا(س) - تولد امام خمینی (ره)
 • 29 دی: شهادت امام هادی (ع) به قولی
 • 9 دی: زادروز خسرو سینایی
 • 14 دی: زادروز ابوالحسن خوشرو
 • 1 دی: روز دختران قدکوتاه
 • 1 دی: روز میلاد خورشید
 • 5 دی: روز یادداشت تشکر
 • 8 دی: روز بازی ورق
 • 10 دی: روز جهانی هدف داشتن
 • 11 دی: روز جهانی تعهد
 • 12 دی: روز جهانی انگیزه و الهام‌بخشی
 • 12 دی: روز جهانی درونگراها
 • 13 دی: روز جهانی فستیوال خواب
 • 13 دی: روز جهانی نوشیدن با نی
 • 14 دی: روز جهانی چیزهای بی اهمیت
 • 14 دی: روز جهانی هیپنوتیزم
 • 15 دی: روز جهانی پرنده
 • 15 دی: روز جهانی چای داغ
 • 16 دی: روز جهانی درخت سیب
 • 16 دی: روز جهانی لوبیا
 • 18 دی: روز تمیزکردن میزکار
 • 18 دی: روز چرخش زمین
 • 19 دی: روز جهانی احترام به قانون
 • 19 دی: روز جهانی زردآلو
 • 19 دی: روز خواندن شعر در محل کار
 • 20 دی: روز جهانی افراد عجیب و غریب
 • 20 دی: روز جهانی کاهش هزینه مصرف انرژی
 • 20 دی: روز دوستداران پنیر
 • 21 دی: روز جهانی بازاریابی
 • 21 دی: روز جهانی شیر (خوراکی)
 • 21 دی: روز جهانی طراحی
 • 21 دی: روزجهانی یادگیری نام شما در کد مورس
 • 23 دی: روز جهانی دوست داشتن
 • 24 دی: روز جهانی بادبادک
 • 25 دی: روز جهانی کلاه
 • 26 دی: روز آزادی مذاهب
 • 26 دی: روز غذای تند و گرم
 • 27 دی: روز هیچ
 • 28 دی: روز جهانی پایان نامه
 • 13 دی: درگذشت نیما یوشیج
 • 2 دی: **روز خوردن غذای همکار
 • 6 دی: **روز شکستن یک ظرف چینی
 • 7 دی: **روز زنگ زدن به یک دوست قدیمی
 • 9 دی: **روز تعمیر وسایل برقی
 • 29 دی: **روز گاز گرفتن یک دوست صمیمی
 • 30 دی: **روز کوتاه کردن مو