روز امید، روز اسپیدانوشت یا روز بزرگ

روز امید، روز اسپیدانوشت یا روز بزرگ

این روز همراه با شادی و آب پاشی برگزار میشد.از رویدادهای این روز : تیراندازی آرش
            شیواتیر ، غلبه ی نریمان بر ازدهاک، پیدایش دوباره شاه کیخسرو.

انتشار: 1400/08/03
بازدید: 246