روز جشن بزرگ میتراکانا / مهرگان

روز جشن بزرگ میتراکانا / مهرگان

بزرگترین جشن هخامنشی در ستایش و گرامیداشت میترا . آغاز سال نو در گاهشمار هخامنشی.آغاز سال نوی زراعی در میان کشاورزان.

انتشار: 1400/08/03
بازدید: 659