جشن نوشیدنی

جشن نوشیدنی

18 مرداد ، در این جشن نوشیدنی بسیار می نوشیدند که مهمترین آن افشره گیاه هوم بود.گیاه هوم و افشره ی آن برای مردمان باستان نوشابه ای جاودان و عامل بی مرگی بود.

انتشار: 1400/08/03
بازدید: 456